สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คอร์สติว IC complex (P3) Derivative License (รวมตะลุยโจทย์)

คอร์สติว IC complex (P3) Derivative License (รวมตะลุยโจทย์)

คอร์สติว เรียน IC complex (P3) Derivative License 
(เหมาะสำหรับผู้ที่สอบผ่าน หรือ อบรม IC plain(P1) หรือ Single License แล้ว)

 เปิดแล้ว คอร์สติวสอน สำหรับผู้ที่สนใจเรียน
หลักสูตร  IC complex (P3) Derivative License 
พิเศษ!  รวมตะลุยโจทย์ภายในคอร์ส

“หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนผลิตภัณฑ์ซับซ้อน ความรู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแนะนำการลงทุนผลิตภัณฑ์ซับซ้อนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่าน IC plain หรือ Single License หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนผลิตภัณฑ์ทั่วไป (ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุน) และสามารถสอบ IC complex (P3) Derivative License  เพิ่มเติมเพื่ออัพเกรด เป็นใบอนุญาตผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ซับซ้อนด้านสัญญาล่วงหน้าได้ (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนทั่วไป และตราสารอนุพันธ์)  (ทั้งนี้หากสอบผ่าน IC complex (P2) ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อนด้วย จะสามารถเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ซับซ้อนประเภทที่ 1 ได้)

                เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม หรือสอบผ่าน IC plain(P1) หรือ Single License แล้ว และสนใจที่จะทำงานเป็นนายหน้าหรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารอนุพันธ์ หรือการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เช่น Forward, Future, Option และ SWAP เป็นต้น ซึ่งหลักสูตร IC complex (P3) Derivative License  เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IC complex (P3) Derivative License เพิ่มเติม เพื่อสามารถอัพเกรดใบอนุญาตของท่านเป็น ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ซับซ้อนประเภทที่ 3  (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และตราสารอนุพันธ์)  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่ตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

                สถาบัน Challenge Me Tutor มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ซึ่งทำงานและประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์, วาณิชธนกิจ รวมไปถึงงานด้านสถาบันทางการเงิน และมีประสบการณ์ในการติวสอน IC complex (P3) Derivative License โดยตรง รวมไปถึงวิชาการทางการเงินต่างๆ อาทิ IC plain หรือ Single License, Corporate Financial และ Managerial Accounting เป็นต้น

                ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทางสถาบัน Challenge Me Tutor ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินหลายแห่ง และบุคคลทั่วไป และผู้ที่ทำงานในวงการหลักทรัพย์ในการอบรม ติว สอน วิชาการทางการเงินต่างๆ เช่น IC plain(P1)Single License และความรู้ในการลงทุน เป็นต้น จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทีมงานของ Challenge Me Tutor สามารถทำให้คุณมีเทคนิค มีเคล็บลับและวิธีในการทำโจทย์ข้อสอบ IC complex (P3) Derivative License ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น และไม่จำเป็นต้องนั่งอ่านหนังสือตามลำพังอีกต่อไป

พิเศษราคานี้รวม

  • เอกสารบทเรียนการสอน แบบ  4 สี
  • แบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าทดสอบสนามจริง
  • เทคนิคและโจทย์เพื่อรองรับกับการสอบแบบใหม่
  • บริการติวแบบจัดเต็ม เทคนิคล้วนๆและชี้แนะข้อควรระวังในการทำโจทย์
  • นักเรียนสามารถสอบถามในประเด็นที่เรียนไม่เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาเรียนได้โดยตรง ทั้งนี้เนื้อหาที่เรียนและวิธีการทำข้อสอบ โดยอาจารย์จะทำการตอบคำถามแก่นักเรียนทุกคน พร้อมคำแนะนำในเนื้อหาและโจทย์เพิ่มเติม (ฟรี)
  • นักเรียนสามารถปรึษาถึงเส้นทางอาชีพในสายทางการเงิน เช่นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานด้านธนาคาร เป็นต้น (ฟรี) ถึงแม้ว่าจะเรียนจบไปแล้วก็ตาม
  • ราคานี้รวมตะลุยโจทย์แล้ว


ราคา 4,990 บาทต่อท่าน

รับจำนวนจำกัดแค่ 15 คน เท่านั้น

พิเศษ
!
สำหรับศิษย์เก่าของสถาบัน
เหลือเพียง 4,590 บาทเท่านั้น

หมายเหตุ
**หากเกิดเหตุสุดวิสัยจากทางสถาบัน  เรายินดีชำระเงินคืนเต็มจำนวน
**ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อนเท่านั้น
**เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

________________________________________________________________

เนื้อหาที่เรียน
-  ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดตราสารอนุพันธ์
-  ตลาดซื้อขายสัญญา Future
-  ความรู้เกี่ยวกับ Future
-  ความรู้เกี่ยวกับ Option
-  ความรู้เกี่ยวกับ อนุพันธ์ทางการเงินในกลุ่มอื่น (Swap)
-  การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดอนุพันธ์ TFEX
-  การชำระราคาและวางหลักประกันของสำนักงานหักบัญชี TCH
-  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและประกาศที่เกี่ยวข้อง
Special   แนวทางในการทำข้อสอบพร้อมโจทย์ตัวอย่าง

________________________________________________________________

เลขที่บัญชี  ชื่อ  นายธนิตศักดิ์  บุศราไชยพัฒน์  (ออมทรัพย์)
ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาเทเวศน์ 030-2-62871-8
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 264-2-30025-8

สถานที่เรียน

มานะ มานี Co working space

ใกล้ ม.มหิดล ศาลายา

เดินทางด้วยรถส่วนตัว

มาทางลอยฟ้าบรมราชชนนี  หรือทางด่วนลงที่บางใหญ่(ถนนกาญจนาฯ) ได้สะดวกรวดเร็ว

เดินทางง่ายสำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เดินทางด้วยรถโดยสารลง ม.มหิดล (ลงฝั่งตลาด มหิดล)

รถเมล์สาย ปอ.515, ปอ.547, 124, 124, 164, 338, ปอ.556 , 84ก  หรือ รถตู้ที่ผ่าน ม.มหิดล

และมีรถโดยสารนั่งต่อไปถึงที่

ทั้งนี้ สถานที่เรียน มีที่พักให้บริการ สำหรับผู้เรียนในราคาพิเศษ

 
ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ฟิวส์  084-6996961
challenge_me_tutor@hotmail.com

แนะนำหลักสูตร
Derivative License  รุ่นที่ 1Derivative License  รุ่นที่ 2


Derivative License รุ่นที่ 3

Tags : ติว single license , สอน single license , เรียน single license , สอบ single license , ติว ic plain , สอน ic plain , เรียน ic plain , สอบ ic plain , ติว ic complex , สอน ic complex , เรียน ic complex , สอบ ic complex , ติว Derivative license , สอน Derivative license

view