สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คอร์ติวเข้ม พิชิตสอบการวางแผนการเงิน ที่ 4.2 (การจัดทำ และการนำเสนอแผนการเงิน)

คอร์ติวเข้ม พิชิตสอบการวางแผนการเงิน ที่ 4.2 (การจัดทำ และการนำเสนอแผนการเงิน)

*เน้นติวเข้ม เพื่อการสอบโดยเฉพาะ เหมาะกับผู้ที่เคยอบรมหรือยังสอบไม่ผ่าน (ไม่สามารถเก็บชั่วโมงการอบรมเพื่อเข้าสอบในแต่ละชุดวิชาได้)

หลักสูตรแน่นด้วยเทคนิค + วิธีตอบคำถามให้ตรงประเด็น + กระชับ  + ตรงใจกรรมการ + ไม่หลงทาง

เทคนิคในการเตรียมและสร้าง Work Sheet ให้ใช้งานได้จริง พร้อมแก่การลงสนามสอบ

ฝึกวางแผนทำโจทย์ต่างๆ และวิธีตอบคำถามอย่างชาญฉลาด ทั้ง Case ย่อย และ Case ใหญ่ต่อเนื่อง

เพิ่มทักษะในการอ่านสรุปโจทย์ แยกแยะข้อมูล เพื่อไม่สับสนเวลาทำโจทย์

เพิ่มทักษะการคำนวณ ให้แม่นยำ และประหยัดเวลา

เพิ่มทักษะการตอบคำถามแบบบูรณาการ  และสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาและครบถ้วน

ทบทวนเนื้อหาสำคัญของ วิชาการวางแผนการเงิน ทุก Module

 

มาแล้วครับ!!!  หลักสูตรติวเข้ม เพื่อสอบการวางแผนการเงิน ที่ 4.2  (การจัดทำและการนำเสนอแผนการเงิน) สำหรับผู้ที่เคยอบรมแต่ยังไม่เข้าใจ หรือสอบมาแล้วแต่ยังไม่ผ่าน  หรือเคยสอบมาแล้วคะแนนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมากๆ  และต้องการหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจ และเทคนิคเพื่อทำข้อสอบแบบพลิกแพลงได้

       ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นสรุปเนื้อหาที่สำคัญ และฝึกการทำข้อสอบในแต่ละหัวข้อ พร้อมเทคนิคที่สำคัญ โดยเฉพาะวิธีการตอบคำถาม ซึ่งตอบอย่างไร?  ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการวางแผนการเงิน และกระชับเข้าใจง่าย ทำข้อสอบให้ทันเวลาและครบถ้วน   เน้นแก้ปัญหาการทำโจทย์ที่ตอบหลงประเด็น  การสร้าง Work Sheet ให้ใช้งานได้จริง  ฝึกการอ่านโจทย์ วิธีการทำโจทย์ในแต่ละหัวข้อสำคัญ  รวมถึงจะทบทวนเนื้อสำคัญทุก Module ที่ผ่านมา  รวมถึงฝึกทักษะการคำนวณและใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินรุ่น Texas instruments BA II plus ซึ่งหลายๆคนไม่แม่นและชำนาญ  จึงทำให้เสียเวลาในการหาวิธีคำนวณ หรือคำนวณมาแล้วผิดพลาดได้   จะมีการติวเข้มการใช้เครื่องคิดเลขให้ชำนาญ

      เรามีอาจารย์ผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ในการอบรม ฝึกสอนวิชาทางการเงิน และติวสอบใบอนุญาตต่างๆ อาทิเช่นวิชา Financial, CFP,  Single license (ic license), Derivative License เป็นต้น  และที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทางการเงิน เลือกเราให้อบรมฝึกสอนวิชาทางการเงินต่างๆ ให้แก่สถาบันทางการเงินเหล่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ต้องอ่านหนังสือเองตามลำพังต่อไป เพราะเราจะดูแลด้านการสอบของท่านเอง

เนื้อหาจะครอบคลุมส่วนสำคัญที่เพียงพอต่อการสอบผ่าน

เน้นความเข้าใจ + เทคนิคในการทำโจทย์

เรียนสนุก บรรยากาศสบายๆ ไม่ซีเรียส

หลังเรียนจบ สามารถสอบถามข้อสงสัยได้ตลอด

รับจำนวนจำกัด!! เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุดเท่านั้น


ราคานี้รวม

-  เอกสารประกอบการสอนทั้งหมด

-  แนวข้อสอบทุกหัวข้อ (Up date ต่อเนื่อง)

-  บริการติวแบบจัดเต็ม เทคนิคล้วนๆและการชี้แนะข้อควรระวังในการทำโจทย์

-  นักเรียนสามารถสอบถามในประเด็นที่เรียนไม่เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาเรียนได้โดยตรง ทั้งเนื้อหาและวิธีการทำข้อสอบ โดยอาจารย์จะทำการตอบคำถามนักเรียนทุกคน พร้อมคำแนะนำในเนื้อหาและโจทย์เพิ่มเติม (ฟรี)

-  นักเรียนสามารถปรึกษาถึงเส้นทางอาชีพในสายทางการเงิน เช่นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์ งานธนาคาร เป็นต้น (ฟรี)  ถึงแม้ว่าจะเรียนจบไปแล้วก็ตาม

-  อาหารว่างทุกมื้อ

ราคานี้ไม่รวม

-  เครื่องคิดเลขทางการเงิน (ผู้เรียนต้องจัดหามาด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ ทางผู้สอนจะใช้ Texas instruments BA II plus ในการเรียนการสอนเป็นหลัก


สถานที่เรียน

มานะ มานี Co working space

ใกล้ ม.มหิดล ศาลายา

เดินทางด้วยรถส่วนตัว

มาทางลอยฟ้าบรมราชชนนี  หรือทางด่วนลงที่บางใหญ่(ถนนกาญจนาฯ) ได้สะดวกรวดเร็ว

เดินทางง่ายสำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เดินทางด้วยรถโดยสารลง ม.มหิดล (ลงฝั่งตลาด มหิดล)

รถเมล์สาย ปอ.515, ปอ.547, 124, 124, 164, 338, ปอ.556 , 84ก  หรือ รถตู้ที่ผ่าน ม.มหิดล

และมีรถโดยสารนั่งต่อไปถึงที่

ทั้งนี้ สถานที่เรียน มีที่พักให้บริการ สำหรับผู้เรียนในราคาพิเศษ

บทความเพิ่มเติม

ทำไมต้องสอบ CFP ชุดวิชาที่ 1 และ CFP ชุดวิชาที่ 2 ? ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตมากๆครับ

คำตอบคือ หากคุณเป็นผู้ที่สอบผ่าน “Single License หรือ IC License” และผ่าน  “Derivative License” คุณจะสารมารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และสัญญาล่วงหน้า) ได้ และจะสามารถแนะนำการลงทุนได้แบบทั่วไปเท่านั้น (การแนะนำการลงทุนทั่วไปคือ เป็นการแนะนำเน้นที่จะเสนอหลักทรัพย์ใดๆหลักทรัพย์หนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงความต้องการเฉพาะบุคคล)

หากผู้แนะนำการลงทุนท่านนั้นต้องการแนะนำการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง(เป็นการแนะนำโดยศึกษาและเลือกหลักทรัพย์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุนในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงให้นักลงทุนแต่ละคน)  จะต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ให้เป็น “นักวางแผนการลงทุน” หรือ IP License หรือ Investment Planner โดยมีเงื่อนสรุปได้ดังนี้

จะต้องผ่านการทดสอบ 4 ตัวดังนี้

  1. Single License หรือ IC License
  2. Derivative License หรือ TFEX License
  3. CPF Certified Financial Planning (เฉพาะ Module ที่1)  เรื่อง พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ
  4. CPF Certified Financial Planning (เฉพาะ Module ที่2) เรื่อง การวางแผนการลงทุน

*ทั้งนี้ หากสามารถผ่านหลักสูตรทดสอบ CPF Certified Financial Planning ได้ครบทุก Module จะสามารถเป็นนักวางแผนการเงิน และจะสามารถใช้คำว่า “CFP” ตามหลังนามสกุลของท่านตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และสมาคมนักวางแผนทางการเงินกำหนดได้

Tags : ติว single license , สอน single license , เรียน single license , สอบ single license , ติว ic plain , สอน ic plain , เรียน ic plain , สอบ ic plain , ติว ic complex , สอน ic complex , เรียน ic complex , สอบ ic complex , ติว Derivative license , สอน Derivative license ,

view