สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คอร์สติว IC Plain (P1) [single License] (ลงทะเบียนเรียนซ้ำ กรณีสอบไม่ผ่าน ฟรี)

คอร์สติว IC Plain (P1) [single License] (ลงทะเบียนเรียนซ้ำ กรณีสอบไม่ผ่าน ฟรี)
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุด (ระดับ Premium)
เพิ่มเทคนิคแบบเข้มข้นในการทำโจทย์ปัจจุบัน

พิเศษ !  สรุปบทเรียนพื้นฐานก่อนเข้าเรียน

คอร์สติว + ตะลุยโจทย์  IC Plain (P1) (Single license)
(สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน) (เจอกันจริง)*

"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์" 
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้แนะนำตราสารทั่วไป หรือ IC Plain (Single License)

ฟรี!  อาหารว่างทุกมื้อ


                เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจในการทำงานวงการตลาดการเงินและการลงทุน 
เช่นเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน หุ้นสามัญ ตราสารหนี้ รวมไปถึงกองทุนรวมต่างๆ (ในที่นี้ไม่นับตราสารอนุพันธ์) ซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับนักลงทุนในการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

                สถาบัน Challenge Me Tutor มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ซึ่งทำงานและมีประสบการณ์ในสายงานวิเคาระห์หลักทรัพย์, วาณิชธนกิจ รวมไปถึงงานด้านสถาบันทางการเงิน และมีประสบการณ์ในการติว การสอน IC Plain (P1)(single license) โดยตรง รวมไปถึงวิชาทางการเงินต่างๆ  อาทิ  IC Complex(P2)ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน, IC Complex(P3)ตราสารอนุพันธ์ Corporate Financial, Managerial Accounting, Derivative License เป็นต้น

                ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทางสถาบัน Challenge Me Tutor ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทางการเงินหลายแห่งให้ทำการอบรม ติว สอน IC Plain (single license) ให้แก่บุคคลากรของสถาบันการเงินเหล่านั้น ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทีมงานของ Challenge Me Tutor สามารถทำให้คุณมีเทคนิค  มีเคล็บลับและวิธีในการทำโจทย์ข้อสอบ IC Plain (single license) ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น และไม่จำเป็นต้องนั่งอ่านหนังสือตามลำพังทั้งหมดอีกต่อไปอย่างแน่นอน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IC Plain (P1) (single license)
 เนื้อหาจะครอบคลุมทั้งหมดและฝึกทำโจทย์  เคล็ดลับการทำโจทย์
เรียนแบบกันเอง  ไม่ซีเรียส   เนื้อหาอัดแน่นเกินราคา
หลังจากเรียนจบแล้ว  หากมีคำถามสามารถถามได้ตลอด
รับจำนวนจำกัด ! เท่านั้น

พิเศษราคานี้รวม  
 • ฟรี!  สรุปบทเรียนพื้นฐานก่อนเข้าเรียน
 • เอกสารสรุปการสอน+แบบทดสอบ แบบ 4สี
 • แบบทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Pre test)
 • แบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าทดสอบสนามจริง (Post test)
 • จำนวนโจทย์ที่เพิ่มขึ้น (ปรับปรุงให้ทันสมัย)
 • เทคนิคและโจทย์เพื่อรองรับการสอบแบบใหม่
 • สรุปสูตรที่สำคัญๆ
 • บริการติวแบบจัดเต็ม เทคนิกล้วนๆและชี้แนะข้อควรระวังในการทำโจทย์
 • นักเรียนสามารถสอบถามในประเด็นที่เรียนไม่เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาเรียนได้โดยตรง ทั้งเนื้อหาที่เรียนและวิธีการทำข้อสอบ โดยอาจารย์จะทำการตอบคำถามแก่นักเรียนทุกคน พร้อมคำแนะนำในเนื้อหาและโจทย์เพิ่มเติม (ฟรี)
 • นักเรียนสามารถปรึกษาถึงเส้นทางอาชีพในสายทางการเงิน เช่นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานด้านธนาคาร เป็นต้น (ฟรี) ถึงแม้ว่าจะเรียนจบไปแล้วก็ตาม
 • อาหารว่างทุกมื้อ


เวลาในการเริ่มเรียน
เวลา  8.00 น.  -  18.00 น.


สำหรับคอร์สติว IC  Plain และ คอร์สตะลุยโจทย์ เท่านั้น

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

   
หมายเหตุ
**ท่านต้องชำระค่าลงทะเบียนคอร์สติว Single License + คอร์สตะลุยโจทย์ Single License ทั้ง 2 คอร์ส พร้อมกันเท่านั้น
         หากแยกชำระค่าลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิในโปรโมชั่นส่วนลดดังกล่าว
**หากเกิดเหตุสุดวิสัยจากทางสถาบัน  เรายินดีชำระเงินคืนเต็มจำนวน
**ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อนเท่านั้น
**เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไข ในการใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนซ้ำ

1.  ต้องเข้าเรียนครบกำหนด
2.  
ต้องส่งใบผลการทดสอบที่ไม่ผ่าน ซึ่งระบุวันเข้าสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของคอร์สที่เรียน
3.  
ต้องแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ ก่อนวันเปิดเรียนวันแรกของคอร์สเรียนที่ต้องการใช้สิทธิ ล่วงหน้า 15 วัน


_______________________________________________________________

เนื้อหาที่เรียน
-  ปัจจัยแวดล้อของการลงทุนและตลาดการเงิน
-  ตลาดการเงิน และการตัดสินใจลงทุน
-  ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
-  ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากของกลุ่มหลักทรัพย์
-  การวิเคราะห์หลักทรัพย์
-  ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุน
-  ตราสารที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน(Equity-link Product)
-  กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-  การประเมินมูลค่าตราสารทุน
-  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกัตราสารหนี้
-  การประเมินมูลค่าตราสารหนี้
-  การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทย
-  กองทุนรวมและหน่วยลงทุนอื่นๆ
-  แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
-  การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
-  Post test
Special   แนวทางในการทำข้อสอบพร้อมโจทย์ตัวอย่าง
________________________________________________________________

เลขที่บัญชี  ชื่อ  นายธนิตศักดิ์  บุศราไชยพัฒน์ (ออมทรัพย์)
ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาเทเวศน์ 030-2-62871-8
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 264-2-30025-8


สถานที่เรียน
🚆 เรียนที่ The Riski Hotel(บางพลัด)
🚊 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางพลัด
🚗 ใกล้ทางด่วนบางบำหรุ หรือสะพานพระราม7
https://goo.gl/maps/cxyuks4bdNcwKep78
 
ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ฟิวส์  084-6996961
challenge_me_tutor@hotmail.com

คลิปแนะนำบทเรียน


คลิปตัวอย่างการสอน รุ่นที่ 1
ธนาคาร UOB
 

รูปภาพ รุ่นเฉพาะกิจ
ธนาคารกสิกรไทย  สำนักงานเมืองทองธานี

ธนาคารกรุงไทย  สำนักงานเขตอยุธยา
พร้อมโจทย์ 2 ชุดใหญ่ และ มี Pre test ก่อนเรียน
ธนาคารกรุงไทย  สำนักงานเขตสระบุรี


ธนาคารกรุงศรี 
ธนาคารไทยเครดิต


AIA


FWD


Tags : ติว single license , สอน single license , เรียน single license , สอบ single license , ติว ic plain , สอน ic plain , เรียน ic plain , สอบ ic plain , ติว ic complex , สอน ic complex , เรียน ic complex , สอบ ic complex , ติว Derivative license , สอน Derivative license

view