สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Money Tu-Chem Team

License Tutor

(Single License ,Derivative License, CISA Level 1)

by Challenge Me Tutor

 ทีมที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาการด้านทางการเงิน มีประสบการณ์สอน สอบผ่าน CISA Level1 ,Single License,Derivative License และมีประสบการณ์ทำงานในวงการหลักทรัพย์ จึงมั่นใจได้ว่าทีมงานผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดี และสามารถแนะนำให้ความรู้แก่ท่านได้

Money Tu-Chem Team by Challenge Me Tutor

 ทีมที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาการด้านทางการเงิน มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี สอบผ่าน CISA Level1 ,Single License,Derivative License และมีประสบการณ์ทำงานในวงการหลักทรัพย์ จึงมั่นใจได้ว่าทีมงานผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดี และสามารถแนะนำให้ความรู้แก่ท่านได้ 

สำหรับ Single License ,Derivative License จะสอนเป็นคอร์ส 
ติวรายบุคคลเดี่ยว 17,000 บาท/คอร์ส ,ติวกลุ่มย่อย 7 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,500 บาท/คอร์ส 

สำหรับ CISA Level1 จะติวเป็นหมวด โดยราคาหมวดที่ 2,3 
ติวรายบุคคลเดี่ยว 17,000 บาท/คอร์ส ,ติวกลุ่มย่อย 7 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,500 บาท/คอร์ส 

CISA Level1
 หมวดที่ 1 ,4
 
ติวรายบุคคลเดี่ยว 16,000 บาท/คอร์ส ,ติวกลุ่มย่อย 7 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,500 บาท/คอร์ส 

รับทำโปรเจคหรือโจทย์วิชาทางบัญชีและการเงิน  พร้อมให้คำแนะนำ

สนใจติดต่อ 089-6994729

challenge_me_tutor@hotmail.com

www.facebook.com/ChallengeMe.Tutor


view