สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การลงทุนในทองคำมีความเสี่ยง หรือไม่?

การลงทุนในทองคำมีความเสี่ยง หรือไม่?

การลงทุนในทองคำมีความเสี่ยง หรือไม่?
และการลงทุนในทองคำ สามารถรักษาเงินต้นและเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจริงหรือ?
.... แต่ก่อน คนซื้อทองคำส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ โดยมีสัดส่วนประมาณ 70 -80% เมื่อเทียบกับทองแท่ง และนิยมซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นมรดก และเป็นหลักทรัพย์
แต่ปัจจุบัน ปริมาณการซื้อทองแท่งกลับมีสัดส่วนถึง ประมาณ 80% โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ซื้อทองคำแท่งเพื่อเก็งกำไร ...
... เมื่อปริมาณในการซื้อเพื่อเก็งกำไรมีมากเท่าไหร่ ความผันผวนของราคาทองคำ ยิ่งมีมากเท่านั้น ดังตอนนี้ที่ราคาทองขึ้นๆลงๆมาก และทองคำยังอ่อนไหวต่อปัจจัยพื้นฐานทางมหภาค อีกทั้งยังไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมได้ ^^
..... จึงสรุปได้ว่า ทองคำไม่ได้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตลอดเวลา จะเป็นแค่บางจังหวะเท่านั้น และการลงทุนในทองคำมีความเสี่ยงครับ โดยเฉพาะผู้เล่น Gold Future

    by Tutor Field

Tags : การลงทุน ทองคำ Gold invest Gold investment  ความเสี่ยง ทองคำ การเงิน finance financial Gold future ติวบัญชี ติวการเงิน ติวsingle license สอนบัญชี สอนการเงิน สอนsingle license

view